Dojoleitung:Damian Ciechanowski

Kampfkunst seit 2000

5 Dan Aku Itto Ryu Ninjutsu

2 Dan Kyusho-Jitsu

Tel.: 0151 15 73 73 24

E-Mail: ninjutsu-heidelberg@web.de


Sascha Schaaf

Kampfkunst seit 1996

5 Dan Aku Itto Ryu Ninjutsu

2 Dan Kyusho-Jitsu

1 Dan Stil offenes Karate

Tel.: 0176 26 97 25 26

E-Mail: ninjutsu-heidelberg@web.de
Adresse


Alstaterstraße 31

69124 Heidelberg

Das Dojo